Skip to content

Voor de huidige schooljeugd voelt de Tweede Wereldoorlog als iets van heel lang geleden en ver weg. Tegelijkertijd worden we allen regelmatig geconfronteerd met de nasleep uit die jaren en zien we oorlogsgeweld dagelijks op TV. Daarom is het van belang dat vredeseducatie als een rode draad door het onderwijs loopt en ook in de toekomst blijft lopen. Kinderen moeten, ook heden ten dage, goed beseffen, dat er nog steeds een dreiging bestaat van oorlogsgeweld.

Eind augustus 2019 was de verwoestende brand in het voormalige Groot-Seminarie in Haaren waar in de Tweede Wereldoorlog gijzelaars en gevangenen opgesloten zaten. Voorlopig kunnen we daar niet naar terug voor visuele educatie, noch voor rondleidingen. Op dit moment heeft de ‘Gedenkplaats Kamp Haaren’ een vervangend onderkomen op tweede verdieping van het oude Gemeentehuis van Haaren aan het mgr. Bekkersplein. Zo wordt nu de oorlogsgeschiedenis van ‘Lager Haaren’ aangeboden: via informatieborden, gevulde vitrinekasten met materiaal uit die tijd, een bibliotheek en audio en visuele informatie. Daar kunnen voor belangstellenden en groepen (daaronder bijvoorbeeld schoolklassen en nabestaanden van gevangenen of gijzelaars en de velen die geïnteresseerd zijn in het Nederlandse oorlogsverleden) rondleidingen verzorgd worden, waarbij u veel uitleg krijgt. Ook maakte de cineaste Ellen van Kempen een prachtige film over de oorlogsjaren van het Haarense groot-seminarie en hoe we nu met die geschiedenis omgaan. Op verzoek kan die vertoond worden. Elke maandagochtend zijn er vrijwilligers aanwezig om mensen te ontvangen. Natuurlijk bent U ook welkom op andere tijden, maar dan verzoeken we u vooraf een afspraak te maken.

De vrijwilligers van de Gedenkplaats willen graag meewerken om zinvol 4 en 5 mei-herdenkingen te vieren. Ook brengen wij graag een bezoek aan scholen om kennis over te dragen, de genoemde herdenkingen voor te bereiden en samen tradities in stand te houden, of zelfs nieuwe te maken. Het is mooi om vast te stellen, dat we steeds meer verzoeken ontvangen om lezingen te verzorgen over ‘Lager Haaren’. Daarnaast zijn leerlingen die spreekbeurten of werkstukken willen maken, daarvoor van harte welkom aan het Mgr. Beckersplein 2 in Haaren.

Cees van Roessel
E
T 0411-621729 & 06-83333766

Back To Top