Skip to content

Inleiding bij de namenlijst en biogrammen van de ‘Overigen’ die voor Kamp Haaren van belang waren

Een rubriek met namen van ‘Overigen’ is per definitie wat onvoorspelbaar van inhoud. Wat kunt u ervan verwachten? De lijst omvat namen van mensen, soms van families, die een rol speelden bij de dagelijkse gang van zaken in Kamp Haaren; soms rechtstreeks, soms indirect en op de achtergrond. Mensen die, soms heel onopvallend hun officiële werk deden, maar ondertussen druk waren met medische voorzieningen, met (aanvullende) voedselvoorziening in het kamp (wat de geïnterneerden denigrerend ‘flots’ noemden), of berichten naar binnen en buiten smokkelden om zo communicatie tussen de geïnterneerden en hun buitenwereld in stand te houden. Wel is duidelijk dat de mensen op deze lijst zelf niet in Haaren opgesloten geweest zijn.

De lijst is vooralsnog niet lang. We nodigen iedereen uit om ons informatie te geven zodat we de lijst uit kunnen breiden. Ook (aanvullende) gegevens over de namen die wel op de lijst voorkomen, zijn van harte welkom. Gaarne willen het bestuur en de vrijwilligers van de Gedenkplaats Kamp Haaren meer biogrammen aan de lijst koppelen over deze mensen, die hun (verzets)werk met gevaar voor eigen leven deden.

Back To Top