Skip to content

De ‘Stichting Vriendenkring Haaren 40-45’ is de organisator van ‘Gedenkplaats Haaren’. Onze vrijwilligers werken sinds de oprichting in mei 2000, dus al 21 jaar, met hart en ziel om de herinneringen aan de bewoners en slachtoffers van de ‘Polizei- und Untersuchungsgefängnis Lager Haaren’ levend te houden. Dit doen zij door allerlei activiteiten te organiseren, waarbij tevens het beheer van de eigen collectie en de diverse ruimtes een belangrijke rol spelen.

Hiervoor zijn echter, naast het enthousiasme en tijd, ook financiële middelen nodig

Omdat Gedenkplaats Haaren geen subsidies ontvangt, moeten alle inkomsten komen uit de verkoop van boeken, het geven van rondleidingen, donaties van bezoekers en de welwillende bijdragen van onze “Vrienden”. Na de grote brand van 31 augustus 2019 is er voorlopig geen plek meer waar Gedenkplaats Haaren thuis is en zich kan presenteren. Hierdoor vervallen ook de eerste drie genoemde bronnen van inkomsten. Terwijl we, helaas, nu wel meer kosten krijgen.

Door VRIEND te worden, helpt u ons enorm om onze doelstellingen toch waar te maken:

 • Door onderzoek nóg meer informatie over de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog te verzamelen en publicaties mogelijk te maken.
 • Directe nabestaanden van gijzelaars en gevangenen te helpen bij hun naspeuringen
 • Zowel groepen jeugd als volwassenen steeds beter en blijvend te informeren over Kamp Haaren tijdens WOII en tevens te laten zien wat de gevolgen kunnen zijn van oorlogen die nu en in de toekomst nog woeden.
 • Onze wekelijkse “open dagen”  weer te gaan houden (voorlopig op een alternatieve locatie) om zo ook belangstellende bezoekers hierover te vertellen en te informeren.
 • De originele locatie na verloop van tijd weer te kunnen inrichten als een indrukwekkende en waardige gedenkplaats

Vriend van Gedenkplaats Haaren

 • Wij zijn blij met de bijdragen van onze Vrienden, daarom krijgen deze voordelen t.o.v. andere bezoekers en belangstellenden:
 • Vrienden worden persoonlijk uitgenodigd (per post of e-mail) voor de jaarlijkse herdenking die gehouden wordt in de maand mei.
 • Vrienden ontvangen gratis drie maal per jaar per post ons tijdschrift “Gedenk!” (zie de afbeelding hierboven)Vrienden hebben bij (praktisch) alle activiteiten gratis toegang.
 • Vrienden ontvangen persoonlijke uitnodigingen voor speciale bijeenkomsten.
 • We helpen u bij eventuele naspeuringen naar de gebeurtenissen van een familielid/vriend, die tijdens WOII als gijzelaar of gevangene in Kamp Haaren en/of Beekvliet St. Michielsgestel gevangen zat.
 • Voor de Vrienden wordt jaarlijks een bijeenkomst georganiseerd (op een zaterdagmiddag in september), rond een speciaal thema of met een activiteit

Een Vriend bepaalt zelf wanneer, hoeveel en hoe vaak hij/zij een bijdrage wil geven.

Bijvoorbeeld:
 • Jaarlijks, twee maal per jaar of bijvoorbeeld elk kwartaal een bepaald bedrag over te maken.
 • Via internet-bankieren kunt u meerdere giften vooruit plannen of een periodieke betaling invoeren.
 • U geeft uw bank opdracht om periodiek (bijvoorbeeld per maand, kwartaal, half jaar of jaar) een bedrag over te maken. Dit kunt u op elk moment ook weer wijzigen of stopzetten.
 • Met een legaat in uw testament of via een codicil.
 • Het minimale bedrag om “Vriend” te worden is € 45,– per jaar.
Aanmelding
 • U kunt zich aanmelden als ‘Vriend
 • Per mail naar:
 • of telefonisch: 06 2212 4698
 • Vermeld s.v.p. uw e-mail-adres en uw volledig post-adres (voor de toezending van Gedenk!)

Wilt u eerst meer informatie, stuurt u dan een mail naar het bovenstaande mail-adres, met uw naam en telefoonnummer, waarna wij met u contact opnemen.

Culturele ANBI

Gedenkplaats Haaren is onderdeel van de Stichting Vriendenkring 1940-1945. Deze stichting heeft een culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) status en is uw gift tot 125% aftrekbaar voor de inkomsten- c.q. vennootschapsbelasting (zie de nadere toelichting hieronder).

Ons bankrekeningnummer is: NL78 RABO 0118 1461 06
t.n.v. Stichting Vriendenkring Haaren 40-45.

Schenken uit nalatenschap

Dankzij de ANBI-status ontvangen wij alle bedragen uit schenkingen en nalatenschappen belastingvrij. Het volledige bedrag dat u ter beschikking stelt komt dus ten goede aan ‘Gedenkplaats Haaren’.

Als u overweegt een testamentaire beschikking te maken ten gunste van onze stichting kunt u het best uw notaris raadplegen. Wilt u periodiek schenken dan kunt u contact met ons opnemen, in gezamenlijk overleg kunnen we dan de benodigde stukken op (laten) maken.

Belasting voordeel

Zou u per kwartaal € 500 geven, dan kost u dat netto € 238 per kwartaal (bij een belastbaar jaarinkomen van € 45.000)

Vastgestelde periodieke gift Gewone giften
Giften (per jaar) 4 x € 500 2.000 2.000
Aftrekbare giften 2.500 2.500
Drempel (niet aftrekbaar) n.v.t. 450
Aftrekbaar 2.500 2.000
Belasting teruggave 1.050 861
Netto kosten giften (per jaar) € 950 € 1.139
Particulieren

Particulieren die geld doneren aan deze stichting bij de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift mogen aftrekken. Bij een eenmalige gift geldt hierbij een drempel van 1% van uw ‘verzamelinkomen’.  Uw voordeel berekenen? Ga naar Berekenhet.nl

Deze drempel vervalt als u periodiek, bijv. jaarlijks, elke kwartaal of elke maand, een bedrag schenkt, minimaal 5 jaar achter elkaar. De gift stopt uiterlijk bij uw overlijden.

Uw voordeel berekenen in dit geval?  Ga naar Berekenhet.nl/periodiek

Bedrijven

Bedrijven die onder de vennootschapsbelasting vallen mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting. Voor een berekening wat het voordeligst is in uw situatie: geven in privé of zakelijk in de BV, gaat u naar Berekenhet.nl/zakelijk of prive

Meer info op de site van de belastingdienst.

Schenking in natura

Bestaat uw gift uit voorwerpen, papieren en/of foto’s bijv., bel of schrijf ons even om een afspraak te maken. U kunt het zelf brengen, maar wij willen het ook graag bij u op komen halen!

Back To Top