Skip to content

Stichting Vriendenkring 1940 – 1945

organisator van

‘Gedenkplaats Kamp Haaren’

sinds 1 januari 2011 een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) geregistreerde organisatie, registratie nr. 807781228 (zie ook ANBI opzoeken).

M.i.v. 1 januari 2012 wordt ‘Gedenkplaats Haaren’ aangemerkt als een culturele ANBI, waardoor donateurs extra belastingvoordeel genieten.
Meer info hierover op de site van de belastingdienst.

Om deze registratie te behouden, moeten we voldoen aan onderstaande publicatie verplichtingen:

 • Omschrijving van de doelstelling:
  • De oorspronkelijke oprichtingsakte van de stichting vermeldt:
   Een waardige plaats in te richten en in stand te houden in het mooie (voormalige) Groot Seminarie te Haaren, teneinde de geschiedenis van de gevangenen uit de periode van 1940 tot 1945 te bewaren en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. 
  • In de toekomstvisie van 22 februari 2014 wordt de missie van Gedenkplaats Haaren opnieuw geformuleerd:
   De Gedenkplaats Haaren staat er voor om met optimaal gebruik van de gebouwen, inrichting en omgeving van het Rijksmonument Haarendael, een breed publiek voortdurend te doen herinneren aan, te herdenken van en te bezinnen op de gebeurtenissen die zich in de Tweede Wereldoorlog en specifiek in de gebouwen en de omgeving van het rijksmonument, voormalig Groot Seminarie Haaren, hebben afgespeeld. Daarmee wil Gedenkplaats Haaren onder de mensen, jong en oud, bijdragen aan het levend houden van het besef, dat democratie, rechten van de mens en fundamentele vrijheden van levensbelang zijn voor veiligheid, geluk en welvaart.
   Deze missie is tevens van toepassing op locaties ‘Klein Seminarie Beekvliet’ en de ‘Ruwenberg’ te Sint Michielsgestel. Dit alles voor zover deze locaties daar mogelijkheden toe bieden.
 • Beloningsbeleid:
  Gedenkplaats Haaren heeft geen betaalde medewerkers in dienst.
  Het bestuur en alle vrijwilligers (totaal 26) kunnen hun evt. gemaakte reiskosten ten behoeve van Gedenkplaats Haaren declareren conform de huidige fiscale richtlijnen. Hier wordt echter maar sporadisch gebruik van gemaakt.
 • Actueel verslag van gerealiseerde activiteiten:
  • Openstelling museum en exposities (zie bij ‘Contact’)
  • Rondleidingen met gids op vaste tijden
  • Besloten rondleidingen met gids op verzoek
  • Vaste exposities
  • Wisselende exposities
  • Herdenkingen
  • Samenwerking met basisscholen
  • Lezingen op locatie
  • Hulp en nazorg aan ex-gevangenen en/of hun nabestaanden
  • Behoud en beheer van eigen en ‘bruikleen’ collectie
 • Financiële verantwoording:
  Zie hiervoor de Financiële verantwoording.
Back To Top