Skip to content

In de afgelopen decennia maakten de vrijwilligers van de Gedenkplaats Kamp Haaren jaarlijks een, vaak goedlopende, tentoonstelling op Haarendael. Eind augustus 2019 was de grote brand. De tentoonstelling die toen opgebouwd was, ging verloren. Na de brand kregen we van de gemeente Haaren de beschikking over de Oude Brandweerkazerne aan het Gildepad. Daar was het niet mogelijk een tentoonstelling te organiseren. Eind 2022 verhuisden we weer, nu naar het oude Haarense gemeentehuis aan het Mgr. Bekkersplein. Dit in afwachting van een terugkeer naar Haarendael. Die verhuizing zal vermoedelijk nog enkele jaren op zich laten wachten.
De ruimtes, waar we op dit moment over beschikken zijn groot genoeg om onze vaste collectie te laten zien en bezoekers, waaronder ook scholieren, te ontvangen, om de verhalen van Haaren te vertellen en films te vertonen. Grotere tentoonstellingen, waarvoor op Haarendael altijd ook veel bruiklenen te zien waren, zijn nu niet mogelijk. Wanneer het mogelijk zal zijn om een meer omvattende expositie te houden, is op dit moment niet te zeggen.

Op dit moment zijn er in het oude gemeentehuis stukken uit de eigen collectie te bewonderen. Zo hebben we stukken die een rol speelden in de oorlog en/of door gevangenen en gijzelaars gemaakt werden. Veel informatie is te zien in vitrinekasten.
Op afspraak is het mogelijk om onze eigen collectie te bekijken. Verder is er een te raadplegen bibliotheek. En natuurlijk vertonen we de bijzondere film ‘Kamp Haaren, leven tussen vrees en vrijheid’, die cineaste Ellen van Kempen in de jaren 2021-2022 maakte.
Hebt u zin een keer langs te komen om te horen over de ervaringen van de gijzelaars en gevangenen van Kamp Haaren in de tweede wereldoorlog, maakt u dan een afspraak met ondergetekende. We vragen een bescheiden entree van vijf euro. U steunt er de Gedenkplaats mee en wij bieden u er ook een kopje koffie of thee voor aan.

Cees van Roessel
E-mail:
T 0411-621729 & 06-83333766

Back To Top