Skip to content

Kampgevangene Bekkie is nu geen nummer meer

Vandaag verscheen in het Brabants Dagblad bijgaand artikel van journalist Domien van der Meijden over de activiteiten waar vrijwilligers van de Gedenkplaats Kamp Haaren in de afgelopen tijd mee bezig waren. Met speciale aandacht voor de vernieuwde site en het biogrammenproject, dat nu geleidelijk vorm aan het krijgen is en waarvan het doel is om voor geïnteresseerden en nakomelingen van gevangenen en gijzelaars wat meer aan de weet te komen over wat zij meemaakten in de Tweede Wereldoorlog in het algemeen en binnen het Haarense prikkeldraad in het bijzonder.

Back To Top