Skip to content

Bericht van het bestuur

Doorontwikkeling website
We zijn verheugd te melden dat onze website een stap verder is in zijn ontwikkeling (www.gedenkplaatskamphaaren.nl). Met nieuwe functies, waaronder een directe link naar de geplaatste biogrammen, een verwijzing naar het aan het BHIC in Den Bosch overgedragen gedenkplaatsarchief (zie op de site onder onder: collecties ® persoonsdossiers en archief) en een verbeterde gebruikerservaring willen we nog meer bezoekers bereiken en informeren over de geschiedenis van Kamp Haaren. Tegelijkertijd is er nog een hoop aan de site te verbeteren. Daaronder de rubrieken verhalen, foto’s en films die nog (verder) gevuld moeten worden. Ook willen we een rubriek op de site maken over dagboeken die in WO II bijgehouden werden en over brieven die van en naar het thuisfront gezonden werden.

Opstellen biogrammen
Achter de schermen zijn we druk bezig geweest met het opstellen van biogrammen van de slachtoffers van Kamp Haaren. Zijn de meeste biogrammen aangeleverd door Peter van der Linden, Theo Pardoen, Marjolijn de Loos, recentelijk zijn tot de schrijversgroep toegetreden Kees Koning, André Los, Jet Groot Antink, Hans Suijs en Heidi van Houten. Daarnaast zijn er ook biogrammen geplaatst van schrijvers die de werkgroep inmiddels weer verlieten. Is een biogram gereed, dan kijkt ook historica en eindredactrice Sanne Stevens er nog een keer naar, waarna Peter van de Sande de biogrammen op de site plaatst. Het is geweldig dat de groep schrijvende vrijwilligers gegroeid is. Het is een belangrijk proces, en we zijn dankbaar voor de steun en medewerking van alle betrokkenen.

En …, in het land wordt opgemerkt hoe voortvarend er zoveel informatie beschikbaar komt.
De eerste reacties op de gepubliceerde biogrammen waren zeer positief. Soms is er een opmerking over een datum die niet juist was, meerdere keren ook leverden familieleden van Haarense geïnterneerden een compleet biogram aan. Het is hartverwarmend om te zien hoe deze verhalen vele mensen raken en hen inspireren om steeds meer te willen leren over de geschiedenis van Kamp Haaren.

Realia-project bijna afgerond
Ons realia-project nadert zijn voltooiing. Eugène van Deutekom, fotograaf Peter Franken, Marc Hameleers en Henk van Helvert hebben lange tijd met veel inzet gewerkt aan de inventarisatie en vastlegging van alle objecten met betekenis voor onze geschiedenis. Eugène van Deutekom studeerde geschiedenis in Nijmegen en kunstgeschiedenis in Rome. Hij adviseert musea en kloosters bij het beheer en de presentatie van hun collecties. Zijn professionele kennis is heel helpend om dit project af te kunnen ronden. Op dit moment zijn er nog een twintigtal (vrij kleine) objecten die in de kasten op het Bekkersplein staan en die nog beschreven moeten worden. Daarnaast moeten de objecten die uitgeleend werden aan de tentoonstelling die in de Beekvlietboerderij, nog beschreven worden.

Nog op zoek naar schrijvers van verhalen
We zijn nog op zoek naar mensen die willen bijdragen door verhalen van één of enkele pagina’s te schrijven. Die moeten natuurlijk gaan over een stukje van de geschiedenis van Kamp Haaren. Ze moeten niet gaan over één persoon, immers dan zijn het alinea’s die in een biogram thuishoren, maar bijvoorbeeld over de leefomstandigheden in en rond het kamp. Te denken valt dan aan simpele dingen als het eten en drinken in Haaren, aan welke colleges en cursussen gijzelaars elkaar gaven, maar ook aan het Englandspiel en aan wat de verzetsgroepen, waarvan de individuele leden opgesloten zaten, deden. De inbreng van onze (en nieuwe) vrijwilligers is hierbij van onschatbare waarde en helpt om een vollediger beeld te schetsen van het leven in het kamp.

Er mag in “gewerkt” worden!
Op dit moment is het weer mogelijk, dat we mensen kunnen ontvangen, die belangstelling hebben voor de oorlogsgeschiedenis hier in Haaren. Het betreft vooral Haarendael, in de oorlogsjaren een Gijzelaarskamp en later een Politzei und Untersuchungsgefangnis. In diverse vitrinekasten ligt origineel materiaal wat stamp uit die tijd. Op de wanden is de geschiedenis keurig beschreven. Ook is het mogelijk, om diverse films te bekijken. De film “Kamp Haaren – Leven tussen vrees en vrijheid” is een document dat erg veel indruk maakt. En natuurlijk is het mogelijk om na afloop, onder het genot van een kopje, alle emoties met elkaar te delen. Wij vinden deze boodschap zo belangrijk, dat we ook scholen bezoeken en ook op locatie kunnen we een presentatie verzorgen. Laat het iedereen weten, we ontvangen u en uw bekenden graag.

Nieuw bestuurslid
Met veel plezier stellen we een nieuw bestuurslid van De Gedenkplaats Kamp Haaren voor: Kees Stovers.

“Ik ben 65 jaar, opgegroeid in Tilburg en sinds 1985 met mijn vrouw woonachtig in Haaren. Na 43 jaar met veel plezier gewerkt te hebben in het onderwijs, ben ik dit schooljaar met pensioen gegaan. Om een nieuwe invulling te geven aan de tijd die vrijkomt heb ik besloten om me als vrijwilliger in te zetten voor de Gedenkplaats Kamp Haaren vanuit mijn interesse voor geschiedenis in het algemeen en Haarendael in het bijzonder. Ik zal me hierbij voornamelijk gaan richten op voorlichting en educatie. Met Cees van Roessel als “leermeester” heb ik al enige kennis opgedaan over de bijzondere geschiedenis van Haarendael. Dit heeft mijn belangstelling alleen maar vergroot.

Ik kijk uit naar een fijne en goede samenwerking met mooie initiatieven voor nu en in de toekomst.”

Back To Top