Skip to content

De Gedenkplaats bedankt!

In 2023 werd deze website vernieuwd. Eén van de belangrijkste verbeteringen is, dat alle personen die in de Tweede Wereldoorlog een relatie hadden met het toenmalige Kamp Haaren, nu op de site vermeld worden. Daartoe zijn zes groepen onderscheiden: de ‘Indische Gijzelaars’, ook wel Büchenwalders genoemd, de ‘Preventieve Gijzelaars’, de ‘Gevangenen’, de ‘Amersfoorters (een groep in Haaren te werk gestelde dwangarbeiders), de ’Kampbewaking’ en een groep ‘Overigen’. Het streven is om, van zoveel mogelijk betrokkenen, een biografische beschrijving te maken, die bijzondere aandacht geeft aan wat zij in Haaren meemaakten, of wel gaat over de rol die ze in de oorlogsjaren speelden. Dit is een project dat in de komende jaren steeds meer vorm zal gaan krijgen. In totaal gaat het om ruim vierduizend namen. De eerste, ruim honderd, beschrijvingen, staan inmiddels, eind december 2023, op deze site.
Het project zal heel wat onderzoek vergen en brengt de nodige kosten met zich mee. Het bestuur en de vrijwilligers van de Gedenkplaats zijn bijzonder dankbaar dat verschillende fondsen het mogelijk maken ons Gedenkplaats-herdenkingswerk in het algemeen en het ‘biogrammenproject’ in het bijzonder van de grond te krijgen. We bedanken daarvoor het ‘Stichting Leye Fonds’ gevestigd in Helvoirt, het ‘Fonds voor Cultuur Participatie’ en het ‘Centraal Orgaan Voormalig Verzet en Slachtoffers’ (COVVS) hartelijk voor hun bijdragen om de start van dit project mogelijk te maken.

Back To Top